βιολογικο ελληνικο γιαουρτιβιολογικο γιαουρτιελληνικο γιαουρτι κατσικαςviologiko giaourti youtube

Products

Our products

STRAINED GOAT YOGURT “VELOUDO”

STRAINED GOAT YOGURT “VELOUDO”

ORGANIC SHEEP YOGURT “VELOUDO”

ORGANIC SHEEP YOGURT “VELOUDO”

ORGANIC GOAT YOGURT VELOUDAKI

ORGANIC GOAT YOGURT VELOUDAKI

ORGANIC STRAINED COW YOGHRT VELOUDO

ORGANIC STRAINED COW YOGHRT VELOUDO

ORGANIC GOAT YOGURT WITH CEREALS

ORGANIC GOAT YOGURT WITH CEREALS

ORGANIC GOAT YOGURT WITH FRUITY FLAVOUR

ORGANIC GOAT YOGURT WITH FRUITY FLAVOUR

ORGANIC GOAT KEFIR “VELOUDO”

ORGANIC GOAT KEFIR “VELOUDO”

# Instagram

@veloudodairy