βιολογικο ελληνικο γιαουρτιβιολογικο γιαουρτιελληνικο γιαουρτι κατσικας

Products

Our products

STRAINED GOAT YOGHURT “VELOUDO”

STRAINED GOAT YOGHURT “VELOUDO”

ORGANIC SHEEP YOGHURT “VELOUDO”

ORGANIC SHEEP YOGHURT “VELOUDO”

ORGANIC GOAT YOGHURT VELOUDAKI

ORGANIC GOAT YOGHURT VELOUDAKI

ORGANIC GOAT YOGHURT WITH CEREALS

ORGANIC GOAT YOGHURT WITH CEREALS

ORGANIC GOAT YOGHURT WITH FRUITY FLAVOUR

ORGANIC GOAT YOGHURT WITH FRUITY FLAVOUR

ORGANIC GOAT KEFIR “VELOUDO”

ORGANIC GOAT KEFIR “VELOUDO”

ORGANIC GOAT MILK “VELOUDO”

ORGANIC GOAT MILK “VELOUDO”

ORGANIC GOAT CHOCOLATE MILK VELΟUDO

ORGANIC GOAT CHOCOLATE MILK VELΟUDO

# Instagram

@veloudodairy