βιολογικο ελληνικο γιαουρτιβιολογικο γιαουρτιελληνικο γιαουρτι κατσικας
ORGANIC GOAT MILK “VELOUDO”Do you like this? Share it!

ORGANIC GOAT MILK “VELOUDO”

From 100% Daily Goat Milk With Delicious Velvet Flavor.

The traditional goat milk "Veloudo" is produced from fresh Greek milk. It is collected daily and bottled in state-of-the-art facilities, showing its high nutritional value and unique velvet flavor!

It is ideal for children, since it resembles human breast milk,. It is particularly beneficial to the body and also recommended to people who are intolerant to cow or soy milk.

BioAgros’ terrific and very tasting suggestion for every day, which offers health and well-being!

# Instagram

@veloudodairy