βιολογικο ελληνικο γιαουρτιβιολογικο γιαουρτιελληνικο γιαουρτι κατσικας
ORGANIC SHEEP YOGHURT “VELOUDO”Do you like this? Share it!

ORGANIC SHEEP YOGHURT “VELOUDO”

The organic yoghurt "Veloudo" is produced exclusively from 100% fresh Greek sheep's milk.
From the moment the milk is collected, within few hours, it is pasteurized in special facilities so it can preserve all of its nutrients. “Veloudo” comes to you with more velvety texture and also a richer taste!

# Instagram

@veloudodairy