βιολογικο ελληνικο γιαουρτιβιολογικο γιαουρτιελληνικο γιαουρτι κατσικαςviologiko giaourti youtube
ORGANIC STRAINED COW YOGHRT VELOUDODo you like this? Share it!

ORGANIC STRAINED COW YOGHRT VELOUDO

Creamy and velvety

Organic strained cow yogurt Veloudo contains only 2 natural ingredients: cow's milk and yogurt culture.

The classic Veloudo cow yogurt with full of taste and creamy texture is produced from 100% fresh Greek organic cow's milk!

From the moment the milk is collected, within few hours, it is pasteurized in special facilities so it can preserve all of its nutrients. Veloudo comes to you with more velvety texture and also a richer taste!

# Instagram

@veloudodairy