βιολογικο ελληνικο γιαουρτιβιολογικο γιαουρτιελληνικο γιαουρτι κατσικαςviologiko giaourti youtube

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Διοίκηση της εταιρείας Greco Α.Ε. έχει ως θεμελιώδη πολιτική, τη θέσπιση και διατήρηση υψηλών πρότυπων ποιότητας, τόσο για τα προϊόντα που παράγει και τις υπηρεσίες που προσφέρει, όσο και για τον τρόπο πού η ίδια λειτουργεί. Πρωταρχικό στόχο της εταιρείας αποτελεί η παραγωγή προϊόντων, που συνδυάζουν όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της, να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να μην επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον. Τυγχάνει ευρείας δημοσιότητας εντός και εκτός της επιχείρησης και συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  • Να παράγει προϊόντα και να προσφέρει υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών της και είναι επιθυμητά και ασφαλή για τους τελικούς καταναλωτές.
  • Να τηρεί αυστηρά τις οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 22000:2018 & IFS v6.1.
  • Να εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και μέτρα ελέγχου για την πλήρη ασφάλεια των προϊόντων της έναντι οποιουδήποτε φυσικού, χημικού, βιολογικού, ραδιολογικού κινδύνου ή αλλεργιογόνου παράγοντα που δύναται να επηρεάσει την ποιότητα τους και να επηρεάσει αρνητικά την υγεία των καταναλωτών.
  • Να ενημερώνεται έγκαιρα για τις τρέχουσες Επιστημονικές και άλλες εξελίξεις και να συμμορφώνεται πλήρως με τις Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις που την αφορούν. Να περιγράφει τις απαιτήσεις αυτές στην συσκευασία των προϊόντων της όπου αυτό είναι απαραίτητο για την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών.
  • Να επενδύει στη συνεχή κατάρτιση , ενημέρωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού και των συνεργατών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Να μεριμνά για την δημιουργία ενός άνετου και ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας που να διασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων . Να ενθαρρύνει τις σωστές επαγγελματικές και ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ όλων των εργαζομένων, στελεχών και συνεργατών.
  • Να τηρεί τις προϋπόθεσης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Να αποφεύγει οποιασδήποτε μορφής επιβάρυνση προς το περιβάλλον μέσω των δραστηριοτήτων της.
  • Να εφαρμόζει το εργατικό δίκαιο , δεν υπάρχουν φυλετικές ή άλλες διακρίσεις.

Γενικά, ο αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της, προμηθεύοντας προϊόντα σταθερής, υψηλής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές και στηριζόμενα σε αποτελεσματικές υπηρεσίες.

Η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει τη δέσμευση της στην πραγματοποίηση αυτών των στόχων, εφαρμόζοντας διαδικασίες που περιλαμβάνουν προληπτικές ενέργειες και ελέγχους που αποτρέπουν την ύπαρξη δυσαρεστημένων πελατών, συνεχή έλεγχο και επισκόπηση των απαιτήσεών επιπέδου και ασφάλειας των παρεχόμενων προϊόντων, επιλογή του κατάλληλου προσωπικού και καθορισμό των αρμοδιοτήτων του.

Η διοίκηση της «Greco Α.Ε.»
Κρύα Βρύση, 4 Ιανουαρίου 2021

# Instagram

@veloudodairy